Privatumo politika

 • Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB „EPV grupė“, į.k. 302758420 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje.

  UAB „EPV grupė“, į.k. 302758420 naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, tel. nr., adresas, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.
  UAB „EPV grupė“, į.k. 302758420 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB „EPV grupė“, į.k. 302758420 Valdomas elektronines sistemas. UAB „EPV grupė“, į.k. 302758420 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB „EPV grupė“, į.k. 302758420 naudotų Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

  UAB „EPV grupė“, į.k. 302758420 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:
  1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
  3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
  4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

  Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB „EPV grupė“, į.k. 302758420 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

  Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
  1. Apdoroti Jūsų užklausas;
  2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

  Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB „EPV grupė“, į.k. 302758420 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@klinkeriopasaulis.lt.
   

 • Prenumeruok ir gauk mūsų naujienas pirmas! prenumeruoti